Cum se fura in Parlament

Aşadar, admi­nis­tra­ţia Camerei Deputaţilor face abs­trac­ţie de menţiunea explicită a suportării cheltuielilor pentru delegaţia ro­mâ­neas­că pe teritoriul SUA (masă, casă, transport intern) şi propune să plă­teas­că şi ea hotelul în SUA şi diurna com­pletă, plus un spor de 50 la sută, cu decontare ulterioară. Deci, exact cei 9.500$ pe care îi menţionam ca ie­şiţi din casieria Camerei Deputaţilor sunt fără justificare. Este o intenţie de fraudă cu acoperire în acte la care sunt supuşi, ca o provocare de către Gheorghe Barbu şi Roberta Anastase, cei patru  trimişi în SUA? Dacă „lucrarea” este făcută cu acceptul de­pu­taţilor, ea intră la capitolul găinărie.

Articolul complet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: